Servicii

Descoperă serviciile Cabinet notar HușiContractuale

 • contracte de vânzare-cumpărare;
 • contracte de schimb imobiliar;
 • contracte de donație;
 • contracte de întreținere;
 • contracte de rentă viageră;
 • acte de partaj de bunuri mobile sau imobile;
 • contracte de împrumut cu sau fără ipoteca;
 • contracte de închiriere;
 • contracte de garanție imobiliară;
 • antecontracte sau promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare;
 • contracte de împrumut de folosință (comodat) sau de închiriere de bunuri;
 • contracte de împrumut sau donație de bani.

Comerciale

 • redactarea și autentificarea actelor constitutive sau de modificare a societățiilor comerciale (contracte, statute, acte adiționale);
 • consultanța de specialitate inclusiv pentru investitorii străini.

Acte și servicii în domeniul succesoral

 • dezbateri succesorale finalizate cu eliberarea certificatului de mostenitor sau de legatar;
 • redactarea si autentificarea partajelor(intelegerilor) intre parti;
 • redactarea si autentificarea declaratiilor de acceptare (renuntare) la succesiuni;
 • redactarea si autentificarea testamentelor;

Procuri

 • procuri generale;
 • procuri de conservare și/sau administrare;
 • procuri speciale privind înstrăinarea de bunuri mobiliare sau imobiliare, ipotecarea de bunuri imobile sau gajarea de bunuri mobile, succesorale, judiciare, de reprezentare la constituirea și modificarea societăților comerciale sau agricole și pentru dizolvarea sau lichidarea acestora, de reprezentare generală la desfășurarea activității societăților comerciale sau agricole, cu drept de a lua hotărâri (drept de vot).

Declarații

 • declarații privind statutul civil al persoanei (adopție, căsătorie, cetățenie, recunoașterea paternității, de schimbare a numelui);
 • declarații de acceptare a succesiunii;
 • declarații de renunțare la succesiune;
 • declarații de notorietate;
 • declarații privind valorificarea unor drepturi prevăzute de legi speciale și de protecție socială, și anume:
  • ajutor de șomaj;
  • ajutor social;
  • obținerea alocației de stat pentru copii;
  • acordarea burselor pentru elevi și studenți;
  • stabilirea sau valorificarea drepturilor foștilor deținuți politici, veteranilor de război și a văduvelor acestora;;
  • valorificarea drepturilor persoanelor handicapate.

Legalizări

 • Legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură precum și a sigiliilor;
 • Legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
 • Legalizarea traducerilor.

Certificări fapte

Notarul public poate certifica următoarele fapte pe care le constată personal:

 • faptul că o persoană se află în viață;
 • faptul că o persoana se află într-un anumit loc;
 • faptul că persoana din fotografie este aceeași cu persoana care cere certificarea;
 • faptul că o persoană, ca urmare a unei somații sau notificări, s-a prezentat sau nu într-o anumită zi și la o anumită oră la sediul biroului notarial și declarația acesteia.

Notarul public certifică, la cerere, procesele-verbale și hotărârile adunărilor generale ale acționarilor sau asociaților, societăților comerciale.

Data certă

 • Înscrisul căruia urmează să i se dea data certă se întocmește în numărul de exemplare cerut de parte.
 • Notarul public întocmește o încheiere în care arată că s-au îndeplinit condițiile esențiale pentru darea de data certă și va indica data (anul, luna, ziua) și ora, dacă i se solicită, precum și starea în care se află înscrisul.

Eliberare de duplicate

 • La cererea părții, notarul public va elibera un duplicat al unui act original aflat în arhiva sa. În acest scop, notarul public va cita toate părțile sau după caz, pe succesorii acestora.
 • Duplicatul va avea aceeași forță probantă ca și înscrisul original.

Cadastru și Carte Funciară

 • Dacă aveți de întocmit planuri de situații și amplasament sau pentru a clarifica o problemă legată de această activitate vă rugăm să ne contactați. Colaborăm cu specialiști avizați în domeniu.
 • La cererea părților efectuăm înscrieri de acte la Cartea Funciară.
 • Dacă aveți lucruri neclare în privința proprietăților dumneavoastră nu ezitați să ne contactați. Veți găsi sprijin și deschidere în limita competenței noastre.
telefon notar huși

Vrei mai multe informații?

Suntem cu ochii pe receptor și gata să îți oferim orice informații ai nevoie.
https://notarhusi.ro/wp-content/uploads/2022/04/logo-notar-husi.png
Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Huși, jud. Vaslui
FACEBOOK
CONTACTEAZĂ-NE!

Program: L-V: 09:00 – 17:00

© 2022. Toate drepturile rezervate notarhusi.ro

Site realizat de Publicity Art